اره چیست و چه کاربردی دارد؟

اره چیست و چه کاربردی دارد؟

اره چیست و چه کاربردی دارد؟

اره برای برش چوب و الوار مورد استفاده قرار می گیرد.اره های بزرگ با تیغه های بزرگتر از 40 سانت برای برش الوار و تنه درختان مورد استفاده قرار میگیرد و اره های کوچکتر از 40 سانت برای هرس سرشاخه ها مفیدتر است.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;