متن قانون کار

متن قانون کار

 متن قانون کار

ماده5- کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می باشند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;