انواع آهن آلات و معرفی آهن

انواع آهن آلات و معرفی آهن

انواع آهن آلات و معرفی آهن

با توجه به گسترش ساخت و ساز واهمیت ویژه استحکام بناها تولید انواع آهن آلات اهمیت زیادی پیدا کرده است.آهن آلات در دو نوع صنعتی و ساختمانی تولید میشود که از آنها هم میتوان در صنایعبهره بردو هم در ساختمان سازی جهت استحکام بالای آن. آهن آلات در انواع مختلفی تولید میشود و دارای اشکال متفاوتی میباشد.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;