اکسیژن ساز بیمارستان امام علی سرایان

اکسیژن ساز بیمارستان امام علی سرایان

اکسیژن ساز بیمارستان امام علی سرایان

اهدای دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان امام علی سرایان توسط خیرین خیریه نیکان ماموت و خیرین خیریه پاپلی خلعتبری

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;