صنعت کاتالیست در ایران

صنعت کاتالیست در ایران

صنعت کاتالیست در ایران

کاتالیست ماده ای شیمیایی است که به فعالیتهای شیمیایی سرعت داده و ضمن آن مصرف نمی شود.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;