مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت کانادا در سال 2023

مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت کانادا در سال 2023

مهاجرت به کانادا از طریق ثبت شرکت کانادا در سال 2023

یکی از روش های مهاجرت به کانادا، ثبت شرکت است اما توجه داشتهباشدکه خود این کار به تنهایی منجر به اخذ PR ‌یا اقامت کانادا به صورت دائم نمی شود. افرادی که در کانادا شرکتی را ثبت می کنند باید در مدت زمانی به سوددهی برسند تا دولت کانادا با اخذ اقامت دائم آن ها موافقت کند.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;