ثبت شرکت در کانادا و اقامت

ثبت شرکت در کانادا و اقامت

ثبت شرکت در کانادا و اقامت

ثبت شرکت در کانادا فقط برای افرادی مناسب می‌باشد که در حوزه کارهای تجاری بزرگ فعالیت دارند. اما در صورتی ‌که ممکن است اطلاعات دقیق در رابطه با این ‌موضوع نداشته باشند. زیرا قوانینی که برای مهاجرت و اقامت در کانادا از طریق ثبت شرکت در نظر گرفته می‌شود،

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;